Cultuur, Diversiteit & Inclusie

Achtergrond

Cultuur

 • 25 jaar leiding gegeven aan wereldwijde teams met verschillende nationaliteiten en culturen
 • Opzetten en verzorgen van workshops over het begrijpen van culturele verschillen
 • Gecertificeerd om de tools en processen van professor Fons Trompenaars (Trompenaars-Hampden-Turner Consulting) te gebruiken en aan te leren om verschillen die zich voordoen in nationale, organisatorische, functionele, disciplinaire en culturele oriëntaties te integreren en te managen, inclusief dilemmaverzoening (‘dilemma reconciliation’)
 • Co-auteur en organisator van de film ‘Great Expatations’ over de manier waarop expats in Nederland aankijken tegen Nederland
 • Opzetten van de vereiste zakelijke bedrijfscultuur binnen het nieuwe Fonterra Europe

Diversiteit & Inclusie (D&I)

 • Al 25 jaar bewust van Amerikaanse en wereldwijde D&I-vraagstukken
 • Opzetten en voorzitten van de D&I-Raad bij Shell Amsterdam
 • Opstellen en managen van jaarlijkse D&I-plannen voor wereldwijde organisaties
 • Sponsoring en bijdragen aan het oprichten van een Vrouwennetwerk binnen Shell
 • Leiden van mentorkringen voor vrouwen

Eerdere voorbeelden

Cultuur

 • Interculturele zakelijke partnerschappen (bijv. Eataly restaurantcomplex in Moskou met een Italiaanse wereldwijde bedrijf; Kubota Europese organisatie van het Japanse bedrijf; TNK-BP International Businesses)
 • Voor Nederlandse zakenlieden, vrouwen en ondernemers de ‘THIS Masterclass’ ontworpen en gepresenteerd over gastvrijheid en over de manier waarop de verschillende culturele verwachtingen kunnen worden gemanaged
 • De ‘DPI Jongerendag’ over cultureel bewustzijn georganiseerd voor het Nederlandse Polymeer Instituut (DPI)
 • Uitgenodigd voor een presentatie op Nijenrode Business School over mijn persoonlijke ervaringen bij het zakendoen in de BRICS-landen

Diversiteit & Inclusie (D&I)

 • Ontwerpen en presenteren van D&I-workshops over de werkplek, algemeen bewustzijn, gender en generatieverschillen bij Shell
 • Ontwikkelen van een onboardingcursus voor alle medewerkers van Fonterra Europe, die alle aspecten van het werk dekt, inclusief cultuur & inclusie
 • Uitgenodigd om tijdens D&I-vergaderingen en -conferenties presentaties te geven over D&I-mentorsessies en het opzetten van D&I-raden

Aanbod

 • Business consultancy (o.a. omgaan met cultuurverschillen, dilemma-reconciliatie, businesscase, D&I-plannen, D&I-Raden enz.)
 • Workshops / presentaties over Cultuur en Diversiteit & Inclusie.
 • Bewustmaking & evenementen voor verschillende culturen en nationaliteiten